Η έκδοση του σελιδομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
είναι παλιά και δεν υποστηρίζεται από το My Account του www.nova.gr

Απαιτείται εγκατάσταση ενός από τους ακόλουθους σελιδομετρητές :

Internet Explorer έκδοση 9 ή μεταγενέστερη

Mozilla Firefox έκδοση 3 ή μεταγενέστερη

Google Chrome έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Opera έκδοση 12 ή μεταγενέστερη


Επιστροφή στο nova.gr

Όροι συναλλαγής της υπηρεσίας Άμεσης Πληρωμής Λογαριασμού

Όροι συναλλαγής της υπηρεσίας Άμεσης Πληρωμής Λογαριασμού


  1. H υπηρεσία άμεσης πληρωμής λογαριασμού (στο εξής «Η Υπηρεσία») μέσα από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. είναι διαθέσιμη στους εγγεγραμμένους επισκέπτες της ιστοσελίδας (e-bill ή My Account). Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν/εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον κωδικό πληρωμής λογαριασμού, όπως αυτός αναγράφεται στον λογαριασμό του που αποστέλλεται μηνιαίως στον συνδρομητή του προγράμματος χρήσης. Η εγγραφή στην υπηρεσία και η απόκτηση ‘Ονόματος χρήστη’ και ‘Κωδικού χρήστη’ δίνει κάποιες περαιτέρω δυνατότητες όπως την ηλεκτρονική ανάλυση και παρουσίαση του λογαριασμού συνδρομητή, την ενημέρωση σχετικά με το υπόλοιπο/οφειλόμενο ποσό του μητρώου αλλά και την διατήρηση και παρουσίαση του ιστορικού όλων των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της ιστοσελίδας. Η εγγραφή στην υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου της NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E.. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή όλων των όρων που περιγράφονται στο παρόν.

  2. Η πληρωμή λογαριασμών είναι δυνατή με τη χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa ή MasterCard έκδοσης οποιασδήποτε Τράπεζας. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία First Data και την εκάστοτε συνεργαζόμενη με τη NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. τράπεζα, η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

  3. Οι Χρήστες μπορούν να καταβάλουν το πλήρες υπόλοιπο του τελευταίου λογαριασμού τους ή να δώσουν πάγια εντολή πληρωμής των λογαριασμών τους μέσω της δηλωμένης στο σύστημα πιστωτικής/χρεωστικής τους κάρτας. Επίσης σε περίπτωση που οφείλουν πάνω από ένα λογαριασμό η υπηρεσία, τους παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουν τους λογαριασμούς που θα εξοφλήσουν. Το ποσό πληρωμής είναι προ-συμπληρωμένο και ίσο με το οφειλόμενο ποσό την στιγμή της πληρωμής.

  4. Το οφειλόμενο ποσό που εμφανίζεται, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πληρωμές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο μητρώο συνδρομητή μέσω οποιουδήποτε καναλιού ( σε κατάστημα ή σε τράπεζα, κλπ). Αντίστοιχα, οι πληρωμές που γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ολοκληρώνονται μέσα σε τουλάχιστον 24 ώρες, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος γίνεται ενημέρωση του υπολοίπου του μητρώου για την διενέργεια της ανωτέρω πληρωμής καθώς και του ιστορικού πληρωμών.

  5. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών δεν συλλέγονται από την εταιρική μας ιστοσελίδα. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι στο περιβάλλον των συστημάτων της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. τράπεζας και τα δεδομένα επεξεργάζονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. Κατά συνέπεια η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε καμία φάση στοιχεία πιστωτικών καρτών ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστικής τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

  6. Η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. λαμβάνει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός μητρώου συνδρομητή, ποσό πληρωμής), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία τράπεζα και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. όσο και από την εκάστοτε συνεργαζόμενη με τη NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. τράπεζα κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

  7. Οι πελάτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών. Ακόμα οι πελάτες αποδέχονται ότι απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρίας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων. Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του πελάτη μη ορθή συμπεριφορά και χρήση των εφαρμογών, πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και να καταγγέλλει το περιστατικό. Η NOVA M.A.E. / NOVA BROADCASTING A.E. παρέχει τη δυνατότητα τέτοιας καταγγελίας ή για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεφωνικά [13831 (0,2500€/κλήση, από σταθερό Nova) αν είστε οικιακός πελάτης ή στο 13832 (χωρίς χρέωση, από σταθερό Nova) αν αφορά την επιχείρησή σας] και μέσω των καταστημάτων. Ο πελάτης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς εκβιασμού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, ρατσιστικής μεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών, κ.ο.κ.

  8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου.(Ν. 2472/97, Κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/1999) και της Πολιτικής Απορρήτου Επικοινωνιών & Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συλλέγουν, διατηρούν σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από (α) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «NOVA M.A.E.» με έδρα Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, και ΑΦΜ 094444827 ΔOY ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και (β) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA BROADCASTING Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «NOVA BROADCASTING Α.Ε.» με έδρα Οδός Μάνης, 1531 51, Κάντζα Αττικής και ΑΦΜ 998179538 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 13831 (0,2500€/κλήση, από σταθερό Nova) αν είστε οικιακός πελάτης ή στο 13832 (χωρίς χρέωση, από σταθερό Nova) αν αφορά την επιχείρησή σας. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους.